Nói thêm về meomap

Chào mọi người, mình tên Nguyên, hiện đang sống ở Thủ Đức, TPHCM.

Ý định đầu tiên mình viết trang web này là chia sẻ địa điểm trên bản đồ dùng chữ thay vì giử vị trí tọa độ (vĩ độ, kinh độ), ta có thể mã hóa thành chữ để giửi đi. Lý do là mình thấy số dài, khó nhớ, khó trao đổi. Ví dụ thay vì gửi tọa độ (11.32427744, 106.1022353) ta có thể mã thành ký tự đễ thương hơn : LJMDHURFYC. Cách mã hóa mình sẽ gới thiệu trong phần khác.

Khi bắt đầu viết từ ... rất lâu mình gặp các vấn đề về kỹ thuật, khi gặp bạn ở đây mình đã giải quyết được khá khá và có viết lại các vấn đề kỹ thuật, nếu bạn nào có hứng thú có thể đọc ở đây

....